Top News

आज का पंचांग, 21 जनवरी 2024

20 Jan 2024 7:14 PM GMT
आज का पंचांग, 21 जनवरी 2024
x

पंचांग- 21 जनवरी 2024 विक्रम संवत - 2080, अनला शक सम्वत - 1945, शोभकृत पूर्णिमांत - पौष अमांत - पौष तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी- जनवरी 20 07:26 PM- जनवरी 21 07:27 PM शुक्ल पक्ष द्वादशी- जनवरी 21 07:27 PM- जनवरी 22 07:52 PM नक्षत्र रोहिणी - जनवरी 21 03:09 AM- जनवरी 22 03:52 AM म्रृगशीर्षा …

पंचांग- 21 जनवरी 2024

विक्रम संवत - 2080, अनला
शक सम्वत - 1945, शोभकृत
पूर्णिमांत - पौष
अमांत - पौष

तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- जनवरी 20 07:26 PM- जनवरी 21 07:27 PM
शुक्ल पक्ष द्वादशी- जनवरी 21 07:27 PM- जनवरी 22 07:52 PM

नक्षत्र
रोहिणी - जनवरी 21 03:09 AM- जनवरी 22 03:52 AM
म्रृगशीर्षा - जनवरी 22 03:52 AM- जनवरी 23 04:58 AM

योग
शुक्ल - जनवरी 20 11:06 AM- जनवरी 21 09:46 AM
ब्रह्म - जनवरी 21 09:46 AM- जनवरी 22 08:46 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 7:14 AM
सूर्यास्त - 6:01 PM
चन्द्रोदय - जनवरी 21 2:10 PM
चन्द्रास्त - जनवरी 22 4:19 AM

अशुभ काल
राहू - 4:41 PM- 6:02 PM
यम गण्ड - 12:38 PM- 1:59 PM
कुलिक - 3:20 PM- 4:41 PM
दुर्मुहूर्त - 04:35 PM- 05:18 PM
वर्ज्यम् - 09:44 AM- 11:24 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:16 PM- 12:59 PM
अमृत काल - 12:34 AM- 02:13 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM- 06:25 AM

    Next Story